BASES DEL CONCURS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA, COEDUCACIÓ I FUTUR

III Premi Pepa Ramis, concurs d'inclusió educativa, coeducació i futur

OBJECTE

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV (FE CCOO PV) convoca el concurs  COEDUCACIÓ és  FUTUR, III PREMI PEPA RAMIS” amb la finalitat d’incentivar i donar a conéixer bones pràctiques educatives de docents i de centres d’ensenyament privat i privat/concertat adreçades a la coeducació i la inclusió mitjançant projectes d’innovació.

PARTICIPANTS

 Pot participar el professorat d’infantil, primària, secundària, batxillerat o d’educació especial de centres d’ensenyament privat i privat/concertat del País Valencià, i ho poden fer de forma individual o col·lectiva.

CONDICIONS

1.- Per poder optar al premi, els projectes presentats han de tindre com a finalitat el foment de:

  • La inclusió educativa: identificació de les necessitats de tot l’alumnat i resposta a la diversitat, mitjançant el foment de la inclusió d’alumnat amb diversitat funcional, migrant, LGTBI o lideratge i apoderament de la dona.
  • La coeducació: Es valorarà especialment que el projecte fomente l’educació per a la igualtat entre persones amb diferents identitats/expressions de gènere o orientació sexual, així com les actituds i valors de respecte als altres en oposició a les conductes violentes i estereotipades cap a les dones.
  • El treball en equip i cooperatiu: que done importància al nombre d’alumnes als quals arribe l’experiència del projecte de coeducació i/o inclusió educativa.

2.- Els projectes presentats han d’haver estat realitzats en el curs 2019/20 o desenvolupar-se al llarg del curs 2020/21, i no haver rebut cap altre premi amb dotació econòmica. Els projectes esmentats han de ser originals i elaborats pel professorat i alumnat que els presenten.

3.- Adjunt al projecte s’haurà de presentar un pòster explicatiu o infografia en dos formats, un en format digital (.pdf) i un altre en paper (DIN A1) a la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià – ensenyament privat.

4.- Les persones autores dels projectes cediran a la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià el dret de difusió dels projectes, tant en publicacions escrites, com en xarxes socials o qualsevol altre mitjà de difusió.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Els projectes junt amb el pòster explicatiu s’hauran de presentar des del 15 de febrer fins al 15 de març de 2021, mitjançant aquest formulari d’inscripció –> https://concursfeccoopv.recuperemelfutur.org/envieu-nos-el-vostre-projecte/

En aquest formulari es detallaran els objectius del projecte, la descripció del treball desenvolupat o per desenvolupar, així com els resultats obtinguts o esperats i els arxius del projecte i del pòster explicatiu. A més el pòster s’haurà de lliurar, en el format detallat en aquestes bases, en les seus d’Alacant (av. Salamanca, 33 – Alacant), Castelló (plaça de les Aules, 6 – Castelló) o València (plaça Nàpols i Sicília, 5 – València) de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV en el termini indicat anteriorment.

PREMIS

La decisió del jurat es farà pública el 28 d’abril de 2021; en cas que no hi haguera suficient participació o la qualitat dels projectes fóra inferior a la que considere el jurat, els premis podrien declarar-se deserts.

S’atorgaran tres premis en targeta regal a bescanviar per articles als comerços determinats per la FE CCOO PV.

El primer premi estarà dotat amb import de 1000 €, el segon premi de 500 € i el tercer de 300 €. Els diners hauran de destinar-se a la compra de material o serveis que tinguen per objecte ampliar el projecte, continuar-lo o desenvolupar-ne un altre amb objectius semblants. Els deu projectes amb millor valoració formaran part d’una exposició que es presentarà en una jornada explicativa del concurs. Aquesta exposició tindrà caràcter itinerant per a ser exposada als centres que ho sol·liciten. Els projectes premiats podran ser publicats en la revista TE de la Federació d’Ensenyament, així com en xarxes socials i qualsevol altre mitjà de comunicació.